Форум главная страница
 
Діагностика та оперативне лікування піометри у сук

   Аналізуються методи діагностики піометри та результати порівняльної оцінки видалення матки класичним та удосконаленим методами. Методика оваріогістероектомії з видаленням яєчників через додаткові розрізи бокової черевної стінки виявилась більш ефективною у собак з короткими зв'язками яєчників і запобігала виникненню післяопераційних ускладнень.
   Під піометрою розуміють накопичення гнійного ексудату в порожнині матки. За даними С. І. Братюхи, І. С. Нагорного та ін. (1989), піометра у сук у 80% випадків розвивається внаслідок численних (4-8) проявів у них несправжньої вагітності, запущених хронічних гнійно-катаральних і гнійних ендометритів, атонії і гіпотонії матки, нейрогормональних порушень в організмі тощо. В останні роки в гінекологічній практиці виділяють симптомокомплекс уражень матки (ендометритпіометра-комплекс), що розвивається у тварин протягом 2-х місяців після тічки і характеризується значними виділеннями з піхви, збільшенням об'єму живота, полідипсією та поліурією.
   В залежності від виду, на піометру хворіють 6-7% домашніх тварин. Більш важкий клінічний перебіг, патофізіологічні і патоморфологічні зміни в організмі спостерігаються у сук і кішок [4, 5]. Плодючість тварин, які довго хворіли на піометру, звичайно не відновлюється і нерідко серед хворих тварин трапляються летальні випадки [2, З].
   Особливе значення для діагностики патології статевого апарату має застосування ультрасонографії, що дає можливість встановити характер ураження і особливості патологічних процесів в матці, а також такі види патології, як кисти і жовті тіла яєчників тощо. Не менш важливим е розробка більш досконалих методів лікування цієї патології, через те, що існуючі консервативні методи є малоефективними, а хірургічні мають ряд суттєвих недоліків.
   Метою даної роботи було вивчення ефективності застосування ультразвукового дослідження матки у собак для постановки діагнозу при підозрі на піометру та вивчення ефективності лікування з застосуванням удосконаленого методу оваріогістероектомії в порівнянні з класичним.
   Матеріал і методи досліджень. Робота виконувалась протягом 1998-2000 рр. в клініці Державного підприємства ветеринарної медицини Печерського та Старокиївського районів м. Києва. Матеріалом для дослідження були собаки різних порід віком 5-9 років. Діагностику піометри проводили за результатами клінічного, лабораторного (визначення кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові за загальноприйнятими методиками) та ультразвукового (матки та яєчників) досліджень.
   Для ультрасонографіі використовували прилад Scanner 400 фірми Pia Medical та секторний датчик з частотою 7,5 МГц. Дослідження виконували транскутанно у В-режимі. Для проведення транскутанного ультрасонографічного дослідження у собак видаляли шерстний покрив у ділянці черевної стінки та змащували шкіру контактним гелем.
   Дослідження розпочинали з пошуку сечового міхура, який слугував анатомічним і акустичним орієнтиром. Зонд зміщували вбік від сечового міхура і досліджували матку в ділянці черевної стінки за останніми пакетами молочної залози. Заданими ультрасонографії відбирали тварин з піометрою, ускладненою перекрученням рогів матки, з яких формували дві групи тварин: І - дослідну і ІІ - контрольну. Тварин першої групи оперували удосконаленим методом оваріогістероектомії, а другої - класичним.
   Техніка удосконаленого методу оваріогістероектомії. За 30 хвилин до початку операції тварині ін'єктували 2,5%-вий розчин аміназину в дозі 4 мг/кг живої маси тварини, а за 5 хвилин до початку операції - розчин кетаміну у дозі 5 мг/кг. Тварин фіксували в спинному положенні на столі Виноградова. Підготовка операційного поля складалася з вистригання та гоління шкіри вентральної та бокових черевних стінок. Знезаражували операційне поле триразове 5%-вим розчином йоду.
   Лапаротомія, пошук та евентрація здійснювались згідно з класичною методикою оваріогістероектоміі. Переміщуючи пальці до верхівки рогу і яйцепроводу, знаходили яєчник. Відповідно до топографії яєчника в місці його проекції на боковій черевній стінці під контролем пальця робили розріз довжиною 2-3 см паралельно білій лінії. Через рану вводили гемостатичний затискач, яким витягували яєчник разом з бурсами і яйцепроводом через отвір назовні. Лігатурували зв'язки яєчника разом з судинами і відсікали його. Після цього відшукували другий яєчник і проводили ту ж маніпуляцію з іншого боку. На рани бокових стінок накладали 1-2 вузлуватих шви на очеревину та шкіру з м'язами. Видалення рогів і тіла матки та закриття черевної порожнини проводили як і при класичному методі.
   Після проведення оперативного втручання впродовж 2-3 годин велось спостереження за станом тварини з обов'язковою термометрією.
   Результати досліджень. Згідно з анамнестичними даними, середній вік хворих на піометру тварин складав 6,5 ±1,2 років; у 80% тварин дослідних груп остання тічка була подовженою і складала в середньому в першій дослідній групі 7,5±7,0 і в другій - 8,0±6,0 тижнів з коливаннями від 4 до 20 тижнів. Двадцять відсотків тварин жодного разу не мали потомства. В той же час у всіх дослідних тварин протягом життя часто спостерігалась несправжня вагітність (в середньому 3,3±1,0 випадок на тварину).
   Дослідження хворих тварин показали, що температура їх тіла коливалась в межах 37,4 - 40,0°С.Частота пульсу у дослідних тварин складала в середньому 109,0±33,0 ударів за хвилину.
   Результати обстеження свідчать, що у 70% тварин мали місце виділення з піхви, в тому числі у 40% з них вони були дуже інтенсивними. Колір виділень у 2 тварин був червоно-коричневим, у 3 - зелено-коричневим, у 1 - жовто-зеленим і у 1 тварини - сірим. У 30% тварин виділення мали гнилісний запах, у 40% - кислий. Консистенція виділень була рідкою у 30% собак, у 20% - сметаноподібною. Серед ознак захворювання у 90% дослідних тварин спостерігали зниження або відсутність апетиту, у 40% - пригнічення, у 90% - спрагу та збільшення об'єму черева.
   Таким чином, клінічні дослідження хворих тварин показали, що загальний стан всіх собак, що поступили в клініку з підозрою на піометру, був від помірно важкого до важкого.
   Морфологічні дослідження крові хворих собак засвідчили у всіх тварин значний лейкоцитоз з сувом ядра вліво, а аналіз лейкограми - виражений моноцитоз і лімфопенію.
   При ультрасонографії у хворих тварин виявлялись ампулоподібні розширення матки, які на екрані монітора мали вигляд сірих утворень (від світлих до темних в залежності від щільності вмістимого) з нерівними контурами, їх ідентифікували між дорсальною стінкою сечового міхура і товстим кишечником. Перетяжки між ампулоподібними розширеннями були світло-сірого кольору. У 50% тварин діагностувались дрібні - 5-15 мм - кісти ендометрію і в 20% - кісти яєчників.
   Отримані результати лікування собак удосконаленим методом оваріогістеректомії (перша дослідна група) свідчать, що тривалість операції складала в середньому 46,0±8,9 хвилини. Ускладнень під час операції і в післяопераційний період не відмічено. Післяопераційний період у собак першої дослідної групи тривав 10,8±1,1 дня, впродовж яких тваринам було призначено курс антибіотикотерапії (5%-вий розчин енроксилу в дозі 1 мл на 10 кг живої маси 1 раз щоденно впродовж 5 діб), препарати тетравіт (по 3-5 крапель всередину 1 раз на добу з їжею впродовж 1 тижня) та кальцію глюконат по (2 - 4г всередину щодня впродовж 10 діб). Післяопераційні рани обробляли впродовж 10-12 днів 5%-вим спиртовим розчином йоду. Поверхневі нашкірні шви знімали на 10 добу після операційного втручання. Летальних випадків не було.
   При лікуванні тварин з піометрою класичним методом (II дослідна група) тривалість операції складала в середньому 31,0±5,5 хвилини. В одному випадку були виявлені короткі зв'язки, тому було неможливо видалити яєчники через розріз по білій лінії, вони були залишені в черевній порожнині. У однієї собаки контрольної групи спостерігали ранню післяопераційну внутрішню кровотечу.
   Таким чином, удосконалений метод оваріогістереоктомії, хоч і дещо триваліший за часом виконання, дозволяє з невеликим травмуванням тканин бокових черевних стінок виводити яєчники з короткими зв'язками, ефективно і накладати на них лігатури і видаляти. Проведені дослідження показали високу ефективність оваріогістероектомії пропонованим методом та відсутність післяопераційних ускладнень.

Висновки
1. Клінічні, лабораторні та УЗ дослідження дозволяють не тіпьки ефективно діагностувати піометру у сук, a i виявляти наявність перетяжок MІЖ ампулоподібними розширеннями матки, які є причиною уповільнення виділення ексудату з матки.
2. Удосконалений метод оваріогістероектомії у сук є технічно простим, дає можливість видаляти яєчники з короткими зв'язками та запобігати операційним i післяопераційним ускладненням у цих тварин.

Список літератури
1. Барр Ф, Ультразвуковая диагностика заболеваний собак и кошек/ Пер. с англ. З. Зарифова - М.: «Аквариум ЛТД», 1999. - 208с.
2. Болезни собак А. Д. Белов, Е. П. Данилов, И. И. Дукур и др. 2-е изд. -М.: Колос, 1995.-386с.
3. Болезни собак и кошек Справ. Пособие/ С. И. Братюха, И. С, Нагорный, И. П. Ревенко и др. 3-е изд., перераб. и доп. К.: Вища школа. Головное изд-во,1989. -255с.
4. Болезни собак Ханс Г. Ниманд, Петер Ф. Сутер. Пер. с нем. Практическое руководство для ветеринарных врачей. -1999. - 816с.
5. Карпов В. А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. - М.: Росагропромиздат, 1990. - 288с.
6. Омеляненко М. М. Патоморфологічні зміни стінки матки сук при піометрі// Збірник наукових праць: Науковий вісник НАУ. - К.: НАУ, 2000. - №4. - С.83 - 86.

   Анализируются методы диагностики пиометры и результаты сравнительной оценки оперативного удаления матки классическим и усовершенствованым методами. Методика овариогистероэктомии с удалением яичников через дополнительные разрезы боковой брюшной стенки оказалась наиболее эффективной у собак с короткими связками яичников и предотвращала возникновение послеоперационных осложнений.
   The methods of diagnostics pyometrae and results of a comparative estimation of operative removal uterus classical and improved by methods are analyzed. The technique ovaryhysterectomia with removal ovarys through additional cute lateral abdominal of a wall has appeared most effective at dogs with short bunch ovarys and prevented occurrence after-operatings of complications.

С.В.ВЕЛИЧКО, кандидат біологічних наук;
В.М. ЛАКАТОШ, кандидат ветеринарних наук;
Л.Є.ВОРОБЧЕНКО, лікар ветеринарної медицини
Національний аграрний університет 
Другие интересные ресурсы
 
Статьи различных тематик
 
поиск по сайту
 
© 2000-2018 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

 
 
Яндекс.Метрика