Форум главная страница
 
Ефективність застосування препарату Енвайр для собак за гельмінтозів. Частина ІІ
Олена Семенко, к.вет.н., доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України
Василь Стрижиус, лікар ветеринарної медицини, клініка «Ветлайн», м. Київ

Дослідження ефективності препарату Енвайр для собак за гельмінтозів собак проводили протягом 2010-2012 рр. на базі клініки ветеринарної медицини «Ветлайн» (м. Київ) та наукової лабораторії кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Об’єктом досліджень були собаки різних порід, власники яких звертались до клініки «Ветлайн» протягом 2010-2012 рр. та собаки, що мешкали у притулках м. Києва та області, хворі на гельмінтози. Вік тварин складав від 2-х місяців до 4-х років.

Методи дослідження: загальні клінічні, паразитологічні: гельмінтоовоскопічний метод флотації за Калантарян з підрахунком яєць гельмінтів за Трачем (1992), гельмінтоскопія.

Гельмінтоовоскопія включає багато методів досліджень, які застосовують з метою виявлення яєць гельмінтів. При використанні цих методів треба пам’ятати, що інтенсивність яйцекладки у гельмінтів значною мірою залежить від сезону року та фізіологічного стану тварини.

Гельмінтоскопія – метод дослідження фекалій тварин з метою виявлення гельмінтів або їх частин. Особливе значення має при цестодозах та діагностичних дегельмінтизаціях.

Відбір матеріалу для досліджень

Середня вага взятої проби фекалій для досліджень була не менше 10 г. Відібрані проби відбирали в целофанові пакети, з обов'язковим описом проб у супровідному документі. В ньому вказували: вид тварин, кличку або номер родоводу, на які саме гельмінтози доцільно провести дослідження, дату взяття та направлення матеріалу. Фекалії досліджували не пізніше чим через 18 год. після їх відбору, при температурі 16-36°С. При більшості гельмінтозів доцільно відбирати свіжі фекалії. Для цього їх відбирали відразу після дефекації або з прямої кишки (в гумових рукавичках).

При необхідності тривалого зберігання фекалій застосовували хімічні консерванти – такі проби зберігали не більше 10 діб.

Для паразитологічних досліджень використовували таке обладнання: мікроскоп біологічний; предметні скельця; склянки з верхнім діаметром не більше 4-5 см (мензурки форми зрізаного конуса об'ємом 75 мл); фільтраційні ситечка з металевою або капроновою сіткою; скляні палички; металеві петлі діаметром 8-10 мм; флотаційний розчин.

Дослідження проводили на наявність яєць гельмінтів за методом Калантарян. Для даного методу використовували насичений розчин натрію нітрату (NаNО3). Для виготовлення робочого розчину у металевій ємності змішували натрію нітрат з водою в спів­відношенні 1:1 (1 кг аміачної селітри на 1 л води) і підігрівали її до утворення кристалічної плівки на поверхні розчину, охолоджували, вимірювали щільність (має бути не нижче 1,28-1,3).

У невеликий стаканчик об’ємом 75 мл поміщали 5 г фекалій і ретельно розмішували із 20-кратною кількістю насиченого розчину аміачної селітри, додаючи його при помішуванні невеликими порціями. Проціджували через металеве ситечко. Стаканчик до країв наповнювали флотаційним розчином й покривали предметним склом так, щоб нижня поверхня стикалася з рідиною. Пробу залишали відстоюватись на 20-40 хв. (протягом цього часу яйця спливають і тримаються на поверхні суміші). Потім предметне скло обережно піднімали, швидко перевертали і плівку, що пристала, мікроскопували під малим збільшенням мікроскопу без покривного скла.

Після виявлення у дослідних тварин яєць гельмінтів було сформовано дві дослідні групи тварин, з найбільшим ураженням гельмінтами, яким провели дегельмінтизацію препаратом Енвайр для собак із наступним визначенням ефективності даного препарату.

Результати досліджень.

Встановлення ступеня враження собак гельмінтозами

Згідно результатів гельмінтоовоскопічних досліджень собаки переважно були інвазовані нематодами Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Toxascaris leonine, Trichuris vulpis та цестодою Dipylidium caninum (табл. 1). Протягом періоду досліджень тварин умовно розподіляли на 3 групи: до 1-ї групи включали цуценят віком від 2 до 6 міс. (22 собаки), до 2-ї групи відносили тварин віком від 6 міс. до 1,5 року (46 собак), 3 група – собак старших 2-річного віку (40 тварин).

Таблиця 1. Ступінь інвазованості дослідних собак гельмінтозами

Група тварин Вид гельмінта
Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Ancylostoma caninum Dipylidium caninum
II٭ EI٭٭ II EI II EI II EI II EI
Група 1 n=22 164 40 24 15 8 6 12 7 6 5
Група 2 n=46 102 25 78 42 44 30 62 40 64 41
Група 3 n=40 16 10 32 20 16 22 32 35 30 34

II٭ – інтенсивність інвазії (кількість яєць в 1 г фекалій),

ЕІ٭٭ – екстенсивність інвазії – відсоток заражених тварин по групі (вимірюється у %).

За даними досліджень встановлено, що обстежені собаки значно уражені гельмінтозами, які у дорослих тварин нерідко мали безсимптомний перебіг. При цьому максимальна зараженість токсокарозом відмічається у цуценят віком від 2 до 6 міс. (ІІ – 164 яєць в 1 г фекалій, ЕІ – 40 %). Це свідчить про досить низький рівень профілактики гельмінтозів та високу ймовірність внутрішньоутробного зараження.

У тварин віком від 6 міс. до 1,5 року відмічали максимальну інвазію токсаскарозом (ІІ – 78 яєць в 1 г фекалій, ЕІ – 42 %), у цій групі знайдено найбільшу кількість збудників трихурозу, анкілостомозу та дипілідіозу.

Визначення ефективності лікувальних заходів

Після виявлення у дослідних тварин яєць гельмінтів було сформовано дослідну групу тварин кількістю 20 голів, з найбільшим ураженням гельмінтами, яким провели дегельмінтизацію препаратом Енвайр для собак із наступним визначенням ефективності даного препарату.

Тваринам застосовували препарат Енвайр для собак, виробник АТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум», Україна. Препарат має широкий спектр антигельмінтної дії на круглих та стьожкових гельмінтів, що базується на фармакологічній дії його складових. 1 таблетка, масою 650 мг містить фебантел – 150 мг, пірантелу памоат (ембонат) 144 мг, празіквантел – 50 мг, наповнювачі та ароматизатор до 650 мг.

Препарат задавали собакам всередину одноразово із розрахунку 1 таблетка на 10 кг маси тварини, під час вранішньої годівлі з невеликою кількістю корму.

Через 14 діб собакам дослідної групи було проведено повторне копрологічне дослідження. Ефективність лікування наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Ефективність препарату Енвайр за змішаної гельмінтозної інвазії у собак, n=20

Зараженість до дегельмінтизації Зараженість через 14 діб
Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Ancylostoma caninum Dipylidium caninum Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Ancylostoma caninum Dipylidium caninum
II II II II II II II II II II
124 100 122 30 64 30 82 60 62 39 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0

ІI٭ – інтенсивність інвазії (кількість яєць в 1 г фекалій),

ЕІ٭٭ – екстенсивність інвазії – відсоток заражених тварин по групі (вимірюється у %)

Як видно з таблиці, Енвайр забезпечував 100%-ву ефективність щодо токсокарозу, токсаскаридозу, діпілідіозу та анкілостомозу, та майже 95%-ву – щодо збудників трихурозу.

Висновки

1) Серед обстежених тварин встановлено високі показники інтенсивності та екстенсивності інвазії нематодами Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Toxascaris leonine, Trichuris vulpis та цестодою Dipylidium caninum. Найбільший ступінь інвазії іншими гельмінтами спостерігали у собак віком від 6 міс. до 1,5 року.

2) Препарат Енвайр для собак виявився високоефективним засобом лікування тварин, у яких діагностували гельмінтози, в тому числі і за мікст-інвазії. Застосування препарату забезпечило 100%-ву ефективність щодо токсокарозу, токсаскаридозу, діпілідіозу та анкілостомозу, та понад 95%-ву щодо збудників трихурозу.

3) Високий лікувальний ефект препарату щодо різних груп гельмінтів забезпечується комбінацією діючих речовин – фебантелу, пірантелу памоату (ембонату) та празиквантелу.

4) Препарат абсолютно безпечний – застосування Енвайру не супроводжувалося жодними побічними проявами.

5) Дегельмінтизацію доцільно проводити під контролем копрологічних досліджень, регулярно, за схемою, рекомендованою виробником. 
Другие интересные ресурсы
Прокат авто: аренда авто в орле Прокат naprokat78.ru.
 
Статьи различных тематик
 
поиск по сайту
 
© 2000-2018 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

 
 
Яндекс.Метрика