Форум главная страница
 
Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у ведмедів

Андрій Марунчин, кандидат ветеринарних наук, гол. лікар вет. медицини, Київський зоопарк

УДК 619:616.089.5/.089.8:599.742.2

Постановка проблеми та актуальність досліджень. Дикі тварини, які належать до родини Ursidae, завжди були проблемними з точки зору анестезіологічного забезпечення захворювань хірургічного профілю. Велика фізична сила тварин, а особливо дорослих, агресивність, особливості анатомічної будови тіла (густе хутро, товста шкіра, значний шар підшкірної жирової клітковини, добре розвинуті м’язи) обмежують можливості фізичної фіксації та введення в наркоз.

Практикою доведено, що перебіг наркозу передбачити не завжди можливо. Різні тварини не однаково реагують на анестетики. У ветеринарній літературі описані клінічні випадки, коли зненацька наставало пробудження на фоні глибокого наркотичного сну [1-3].

Моноанестезувальні засоби володіють значною кількістю побічних ефектів. Основні з них: погана міорелаксація, неповна аналгезія та анестезія, судомний синдром, значні порушення функцій серцево-судинної та дихальної системи, негативний вплив на обмін речовин та терморегуляцію. Складності анестезії полягають і в небезпеці для людей при роботі з хижаками [4-6].

Звичайно, тактика, принципи та методи загальної анестезії ведмедів, як і інших видів диких тварин, за останні 10 років змінилась. Пов’язано це з появою на фармацевтичному ринку нових препаратів для наркозу, за допомогою яких можливості знеболення розширились. Застосовуючи комбінації дисоціативних анестетиків, невролептиків довго- та короткотривалої дії, агоністів альфа2-адренорецепторів, наркотичних аналгетиків, інгаляційних наркотичних анестетиків, можна збільшити обсяг хірургічних втручань. Велике значення має і майстерність ветеринара, вміння швидко та плавно не тільки ввести тварину в наркоз, але й вивести з наркотичного стану [7].

Метою нашого дослідження було встановити та порівняти ефективність анестезувальних сумішей для наркозу ведмедів (хірургічне лікування), до складу яких входили ветеринарні неінгаляційні анестетики: Ketamin 10% виробництва WDT (Tierarzte eG), Rompun® TS 500 Bayer Vital GmbH, Domitor® Pfizer GmbH, Zoletil® 100 Virbac S.A. Здійснити реверсію наркозу препаратом Antisedan Pfizer GmbH, якщо до наркотичної суміші входили ?2-агоністи.

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 9 дорослих тварин: три білі ведмеді (Ursus maritimus), які належали засл. арт. Росії Ю. Денисенко, (атракціон “Північне сяйво”); тварини Київського зоопарку: три білогруді гімалайські ведмеді (Ursus thibetanus) та по одному - малайський ведмідь (Helarctor malayanus), бурий ведмідь (Ursus arctos), тянь-шанський бурий ведмідь (Ursus arctor lasiotus).

Всі випадки застосування загальної анестезії були зумовлені виробничою необхідністю та захворюваннями тварин, які потребували планового і екстреного хірургічного втручання.

Ведмедів розділили на три дослідні групи. Тваринам першої групи ін’єктували Хелабрунівську суміш, другої – суміш кетаміну з домітором (діюча речовина медетомідін), третьої – золетіл (діюча речовина тілетамін + золазепам в співвідношенні 1:1).

Щодо операційно-анестезіологічного ризику, то загальний клінічний стан тварин можна було умовно оцінити як стан середньої тяжкості з тенденцією до тяжкого. Впливав на це також фактор відсутності проведення об’єктивного обстеження у переднаркозний період.

Оцінки об’єму і характеру операцій були прирівняні до складних й тривалих. Характер анестезії: комбінований наркоз з використанням неінгаляційних засобів та місцевої анестезії зі збереженням самостійного дихання.

Перед введенням у наркоз тварин утримували на голодній дієті 24 години, напування водою не припиняли. Виключення становив випадок з тянь-шанською бурою ведмедицею, яку необхідно було оперувати екстрено.

Анестезувальні суміші вводили внутрішньом’язово “літаючими” шприцами об’ємом 5,0 мл за допомогою духової трубки фірми Telinject. Відстань до тварин становила від 3-х до 7-ми метрів.

Таблиця 1. Робочі схеми анестезії ведмедів.

Вид тварини, стать Маса тіла, кг
(прибл.)
Вік (років) Анестезувальна суміш Доза введення в наркоз (мг/кг ) Антидот Доза (мг/кг)
Білий ведмідь, ♀ 350 17 Хелабрунівська суміш 3,0 мл/тв Атипамезоль 0,2
Бурий ведмідь, ♂ 600 19 4,0 мл/тв
Тянь-шанський бурий ведмідь, ♀ 180 11 1,5 мл/тв
Білий ведмідь, ♀ 300 7 Кетамін + медетомідин 4+0,04
Малайський ведмідь, ♂ 170 24
Білогрудий гімалайський ведмідь, ♂ 200 3 - -
Білий ведмідь, ♀ 350 23 Золетіл 7 - -
Білогрудий гімалайський ведмідь, ♂ 180 3
Білогрудий гімалайський ведмідь, ♀ 150 3

Зміни кардіопульмонарних фізіологічних параметрів досліджували: спостереженням за самостійним диханням та його характером, мануальним методом (пальпація ділянки серця та пульсу), аускультацією тонів серця, електрокардіографією (прилад Heart Mirror 3D-VET), пульсоксиметрією (прилад Heart Vision OXYVET). Визначали активність рефлексів (мигальні та рогівкові, ширина зіниць, їх реакція на світло, реакція на больові стимули у ділянці оперативного втручання, а також активність реакцій на подразнення у рефлексогенних ділянках). Моніторинг за внутрішньою температурою тіла здійснювали методом ректального вимірювання.

Результати власних досліджень.

Тварини першої групи. Реакція ведмедів на ін’єкцію літаючого шприца була спокійною. Активного збудження не виникло, вони оглядали ділянку введення, а потім зубами звільнялись від нього. Індукція тривала задовільно, без стадії збудження. Досить швидко досягли поверхневого ступеня седації, при якому тварина приймала лежаче положення, рухи голови ставали мляві, виникло тахіпное. Загальний стан був сонливий. Потім поступово наставала міорелаксація, але реакції на больові подразнення, які досліджувались на відстані, все ще зберігались. Додаткове введення кетаміну у дозі 1/3 від первинно введеної кількості проводили через 20 – 30 хв. до досягнення глибокого наркозу ( 2-3 рази). При відсутності реакцій на больові стимули та зміни характеру дихання, впевнившись про настання хірургічної стадії наркозу, підходили в безпосередній контакт до тварини. Тампонами видаляли слиз і слину з ротової порожнини, підтягували язик та вводили під контролем зору інтубаційну трубку без надувної муфти у трахею на 5 см нижче голосової щілини. Для контролю за правильністю інтубації двома руками натискали з боку на грудну клітку ведмедя, щоб визначити струмінь повітря, який виходить з інтубаційної трубки. Дану процедуру виконувати нелегко, оскільки голова тварин надто важка, а грудна клітка масивна, тому для цього необхідно було застосувати значні зусилля. При роботі з білим ведмедем застосували роторозширювач. Датчик пульсоксиметру закріпили до язика та досліджували показники частоти пульсу і сатурацію. Спеціальні затискачі (крокодили) електрокардіографа фіксували до шкіри в ділянках ліктьових та колінних суглобів, попередньо намастивши її гелем. ЕКГ досліджували декілька разів впродовж наркозу. Для місцевої інфільтраційної анестезії застосували 2 % розчин новокаїну в кількості 20 мл на тварину.

Виконані хірургічні об’єми:

- білий ведмідь: екстракція різців нижньої щелепи внаслідок хронічного пульпіту та гнійного періодонтиту;

- бурий ведмідь: екстирпація епуліса електрохірургічним методом (прилад ЕХВА “Надія-2”), (рис.1);

- тянь-шанський бурий ведмідь: хірургічна обробка та зашивання рваних ран шкіри, екстракція двох молярів, уражених глибоким карієсом та гнійним пульпітом (рис.2).

Видалення епуліса нижньої щелепи Інтубація трахеї ведмедя
1. Видалення епуліса нижньої щелепи. 2. Інтубація трахеї ведмедя.

Таблиця 2. Моніторинг тварин першої дослідної групи.

Показники Білий ведмідь Бурий ведмідь Тянь-шанський бурий ведмідь
Період індукції, хв. 47 40 34
Період больової толерантності, хв 25 60 64
Частота пульсу за 1 хв 48,8±0,4 70,8±1,35 60,2±0,7
Перфузія тканин, с 3 2 3
Частота дихання за 1 хв 8,2±0,02 10±0,5 9±0,3
SpO2 , % 94,4±0,3 92±0,75 95±0,5
Ректальна температура тіла, °С 37,6 36,3±0,02 36,9
Період відновлення, хв 12 14 13

Реверсію наркозу здійснили лікувальним засобом Антиседан (атипамезоль) у дозі 0,2 мг/кг м.т. Після закінчення операційних процедур препарат вводили внутрішньом’язово, а за клінічним станом тварини спостерігали на відстані за межами клітки. Через декілька хвилин реєстрували збільшення частоти дихальних рухів, дихання ставало глибоким. Поступово відновилась рефлекторна чутливість, після чого тварина піднімалась на кінцівки. Поверхневий ступінь седації спостерігався протягом двох годин.

Тварини другої групи. Для введення тварин в наркоз застосували суміш препаратів: кетамін з домітором. Першу дозу розраховували таким чином, щоб вона становила 80% від ваги тварини. Реакція на ін’єкцію проявилась так само, як і у тварин першої дослідної групи. Індукція відбулася швидко, м’яко, стадія збудження не проявилась. Слиновиділення було помірним, блювота не виникла. За короткий період часу клінічні ознаки, що виникли у цих тварин, були характерні для середнього ступеня седації. Поступово настав глибокий наркоз, кетамін додатково не вводили.

Моніторинг перебігу наркозу здійснювали за попередньою схемою, але інтубацію трахеї не проводили.

Виконані хірургічні об’єми:

- білий ведмідь: екстракція обох ікол нижньої щелепи внаслідок старих переломів, ускладнених хронічним гнійним пульпітом і периостальною гранульомою (рис. 3,4);

- малайський ведмідь: обрізання кігтів та екстракція двох різців нижньої щелепи, ускладнених гнійним пульпітом;

- білогрудий гімалайський ведмідь: імплантація ідентифікаційного мікрочипу, обрізання кігтів, завантаження у транспортний засіб.

Анестезований білий ведмідь Переламані ікла та пульпіт
3. Анестезований білий ведмідь. 4. Переламані ікла та пульпіт.

Таблиця 3. Моніторинг тварин другої дослідної групи.

Показники Білий ведмідь Малайський ведмідь Білогрудий гімалайський ведмідь
Період індукції, хв. 28 27 25
Період больової толерантності, хв 46 52 49
Частота пульсу за 1 хв 65,2±1,1 69,2±0,9 78±0,5
Перфузія тканин, с 3 2 3
Частота дихання за 1 хв 25,2±1,1 21,2±1,1 23,6±0,85
SpO2 , % 92,4±0,8 90,4±0,8 94±0,5
Ректальна температура тіла, °С 38,3±0,02 37,9±0,02 38,2±0,02
Період відновлення, хв 12 11 70

Білому та малайському ведмедям для виведення з наркотичного стану ввели антиседан у дозі 0,2 мг/кг м.т. Через 15 хв. тварини вже вільно пересувалися по вольєру, клінічні ознаки анестезії були відсутні.

Білогрудому гімалайському ведмедю антидот не ін’єктували. Період відновлення тривав 70 хв. Після того як тварина почала ходити у вольєрі впродовж декількох годин ще спостерігали стан, характерний для поверхневого ступеня седації.

Тварини третьої групи. Для введення тварин в наркоз застосували препарат золетіл у дозі, яка становила 80 % анестетика від ваги тварини. У переднаркозний період запобігли стресовим явищам. Після ін’єкції препарату дискоординацію у супроводі тахіпное реєстрували вже з третьої хвилини. Тварини ходили вздовж огорожі, була виражена атаксія. Потім приймали сидяче положення та поступово лягали. При поглибленні анестезії пригнічувалась рефлекторна чутливість, дихання стало рівномірним. Додаткове введення анестетика не проводили.

У хірургічній стадії наркозу моніторинг проводили так само, як і в попередніх дослідженнях, трахею не інтубували.

Виконані хірургічні об’єми:

- білий ведмідь: екстракція лівого ікла нижньої щелепи внаслідок хронічного гнійного пульпіту;

- білогрудий гімалайський ведмідь: імплантація ідентифікаційного мікрочипу, рентгенологічне дослідження на наявність дисплазії кульшових суглобів, відбір крові (рис. 5);

- білогрудий гімалайський ведмідь: імплантація ідентифікаційного мікрочипу, рентгенологічне дослідження на наявність дисплазії кульшових суглобів, відбір крові, лікування дерматиту.

Моніторинг перебігу наркозу гімалайського ведмедя
5. Моніторинг перебігу наркозу гімалайського ведмедя.

Таблиця 4. Моніторинг тварин третьої дослідної групи.

Показники Білий ведмідь Білогрудий гімалайський ведмідь Білогрудий гімалайський ведмідь
Період індукції, хв. 32 25 29
Період больової толерантності, хв 52 58 57
Частота пульсу за 1 хв 69,2±0,6 64,8±1,1 70,8±1,4
Перфузія тканин, с 3 3 3
Частота дихання за 1 хв 23,4±1,15 24,4±0,8 25,6±0,82
SpO2 , % 92,8±0,9 90,4±0,8 91,6±0,4
Ректальна температура тіла, °С 38,0±0,02 38,1±0,02 37,8±0,02
Період відновлення, хв 152 137 142

Пробудження з наркозу тривало значно довше, ніж у тварин першої та другої групи, і супроводжувалось тремором різного характеру, ністагмом, дис-, тахі- та брадипное. Відмічали депресію свідомості, яка супроводжувалась галюцинаційними включеннями. Після виходу з наркозу тварини ще досить тривалий час ретельно оглядали клітки, винюхували стіни та підстилку. Ймовірно, такий клінічний стан вказував на часткову амнезію. Ознаки анестезії зникли повністю через 3 – 4 години.

Обговорення. Практично випробувані анестезувальні суміші вказують на абсолютно новий підхід щодо наркозу ведмедів. Особливу зацікавленість в анестезіологічному аспекті викликають комбінації препаратів, які реверсуються.

У попередні роки загальну анестезію здійснювали наркотичними сумішами, до складу яких входили еторфін, фентаніл або карфентаніл. Цими комбінаціями досягалась глибока фаза наркозу для того, щоб виконати великі й складні операції у різних напрямках хірургії (травматології, онкології, урології та ін.). Але вказані наркотичні анальгетики надзвичайно небезпечні для людей (анестезіолога), а у тварин пригнічують функцію дихання. Є повідомлення ветеринарних анестезіологів про випадки загибелі тварин під час наркозу. Пригнічення дихального центру супроводжується припиненням вентиляції легень (апное). В такому випадку проводили реанімацію: інтубація із штучною вентиляцією легень та введення антагоністів. Виникала загроза розвитку постгіпоксичного набряку головного мозку . Також маніпуляції в ротовій порожнині хижака завжди пов’язані з ризиками для людини.

Проведені нами дослідження вказують на сильний анальгетичний ефект застосованих анестезувальних сумішей. Виконання оперативних втручань в ротовій порожнині, а особливо на зубах у дорослих ведмедів без якісної анестезії не є можливим. Для посилення знеболення ділянки екстракції зубів застосували місцеву інфільтраційну анестезію за методом “щільного повзучого інфільтрату” 0,5% розчином новокаїну. Операцію починали з відокремлення ясен біля основи коронки зуба, затиснувши коронку щипцями (байонетом), поступово розхитували зуб в альвеолі. Для видалення ікла додатково застосували гостре трепанаційне долото і молоток.

Введення у наркоз є одним із найнебезпечніших періодів загальної анестезії. Саме в цей час виникають ускладнення різного характеру та навіть може розвинутися термінальний стан. Надання реанімаційної допомоги ведмедям на даному етапі значно обмежене. Застосовані нами суміші неінгаляційних анестетиків у визначених дозах забезпечили сприятливе введення у наркоз (індукцію), повне вимкнення свідомості й досягнення хірургічної стадії наркозу.

У тварин першої і другої групи на початкових етапах перебігу індукції виникло тахіпное, а впливав на це специфічний ефект кетаміну активізовувати кровообіг та дихальний центр. При поглибленні наркозу дихання вирівнювалося та навіть реєстрували короткотривале диспное, а під дією Хелабрунівської суміші спостерігалось брадипное. Також до досягнення глибокого рівня наркозу очні яблука здійснювали плавальні рухи, зіниці були розширені, відмічали ністагм. Інші компоненти анестезувальних сумішей, такі як ксилазин і медетомідин, являючись агоністами альфа2-адренорецепторів, виключили кетамінові небажані клінічні ефекти – тремор та судоми, що і вказує на вибіркову й пригнічуючу дію препаратів на викликані потенціали в таламічних утвореннях і лімбічній системі. Посилення знеболення та протисудомна дія агоністів пояснюється пригніченням збудливості аферентних та еферентних систем головного мозку.

У тварин третьої групи період індукції тривав приблизно такий самий відрізок часу, як і в попередніх дослідженнях, але були сильніше клінічно виражені побічні дії дисоціативного анестетику – тілетаміну. Після введення препарату спостерігався підвищений тонус м’язів та некоординовані рухи кінцівок і голови. Для оптимізації наркозу додано золазепам, який пригнічує підкіркові ділянки мозку, викликаючи анксіолітичну та седативну дію, володіє міорелаксуючим ефектом.

У хірургічній стадії наркозу у всіх тварин були збережені, але значно пригнічені захисні рефлекси: рогівковий, кашльовий, ковтальний.

Щодо моніторингу дихання, якщо взяти до уваги те, що нормальна величина SpO2 знаходиться в діапазоні 94-98%, а в наших дослідженнях сатурація не знижувалася нижче 90,4±0,8 %, оксигенотерапію не застосували, щоб не викликати пригнічення спонтанного дихання від гіпероксичного синдрому. Також токсичний вплив високих концентрацій кисню може проявитися у післяопераційному періоді у вигляді ателектазів, гнійного трахеобронхіту або респіраторного дистрес-синдрому. У той же час, якби виникло гостре порушення кровообігу або глибока артеріальна гіпоксемія (SpO2 85%), ми були готові збільшити концентрацію кисню у повітрі, що вдихається.

Проглядаючи тренди фотоплетизмограми (ФПГ) при оформленні протоколів наркозу тварин першої дослідної групи, ми виявили зниження амплітуди ФПГ і поступове її відновлення під час виконання інтубації трахеї. Впливало на це, ймовірніше, подразнення потужних рефлексогенних зон трахеї та збудження симпатичної системи.

Периферійний вазоспазм та тахікардію реєстрували на перших хвилинах глибокої стадії наркозу, а потім кровообіг нормалізувався, частота серцевих скорочень залишалась в межах фізіологічної норми. Підтримку функції кардіоваскулярної системи можна пов’язати з активацією симпатичної системи та викидом в кров катехоламінів під дією дисоціативних анестетиків. При цьому не можна не брати до уваги і психоемоційний стан тварин у передопераційний період, хоча зовнішні ознаки стресу у них були відсутні.

Після закінчення проведення хірургічного лікування тваринам, які були анестезовані Хелабрунівською та кетамін-доміторовою сумішами, ввели альфа2-антагоніст - препарат антиседан, діюча речовина якого атипамезоль. Вже через декілька хвилин реєстрували зміни характеру дихання, а саме: глибокий вдих і видих, поява тахіпное. Почалось відновлення поверхневих рефлексів шкіри та тонусу м’язів, активація повікового рефлексу, з’явилось ковтання. Потім настало повне пробудження і тварини були здатні вільно рухатись у вольєрі.

У ведмедів, анестезованих золетілом, період відновлення (пробудження) був довготривалим і супроводжувався підвищеним тонусом м’язів, дискоординацією, дис- та тахіпное, тривалою післянаркозною депресією.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

1. Практичними дослідженнями встановлено, що застосованими анестезувальними сумішами неінгаляційних анестетиків (Хелабрунівська, кетамін + домітор, золетіл) можна ввести ведмедів у хірургічну стадію наркозу та виконати складні й тривалі оперативні втручання на поверхні тіла, а також в ротовій порожнині.

2. Даний вид загальної анестезії можна охарактеризувати як комбінований наркоз з використанням неінгаляційних анестетиків зі збереженням самостійного дихання.

3. Перебіг хірургічної стадії наркозу супроводжується помірною артеріальною гіпоксемією при самостійному диханні атмосферним повітрям.

4. Важливим і позитивним є можливість підтримувати дію наркозу протягом декількох годин додатковими введеннями анестетиків у дозі 1/3 від первинної дози.

5. Після закінчення проведення хірургічного лікування можна здійснити реверсію наркозу, що запобігає анестезіологічним ускладненням у післяопераційному періоді.

6. Зважаючи на досягнуту глибину та перебіг наркозів кетамін-домітором, можна зменшити дозу кетаміну з 4 мг/кг до 2-3 мг/кг м.т. для тварин, які утримуються у зоопарку, а дозу золетілу з 7 мг/кг до 5 мг/кг маси тіла.

7. Ризики загальної анестезії та операції зумовлені багатьма чинниками: відсутність об’єктивного клінічного обстеження тварини в передопераційний період, обмежені можливості лікарської допомоги і реанімації в період індукції та пробудження, досвід ветеринарного анестезіолога щодо роботи з дикими тварини, небезпека для людей, анестезіологічно-хірургічні процедури з ведмедями найчастіше виконуються в умовах вольєру.

Перспективою подальших досліджень є вивчення можливості застосування інгаляційного наркозу різним видам ведмедів. Розробити методику та опрацювати техніку маскового і ендотрахеального наркозу попередньо індукованим тваринам неінгаляційними анестетиками. Визначити переваги та недоліки інгаляційного і неінгаляційного наркозів.

Література
1. Buch M. Methods of Capture, Handling and Anesthesia // Wild Mammals in Captivity. – 1996. – 25 p.
2. Hans-Heinrich M.Hatlapa, Henning Wiesner. Die Praxis der Wildtier – immobilization. – Hamburg und Berlin:Verlag Paul Parey, 1982. – 96 p.
3. Fower, M.E. (ed). Zoo and Wild Animal Medicine. 2nd edn. W.B. Saunders. (Chapters on Urside and Procyonidae). – 1986.
4. Torgerson, R.W. Polar Bear Biology and Medicine. In: CRC Handbook of Marine Mammal Medicine, ed. L.A. Dierauf. CRC Prees. – 1990.
5. Wallach, J.D. and Boever, W.J. Diseases of Exotic Animals. W.B. Saunders. (Chapters on Ursidae and Procyonidae). – 1983.
6. Carlstead, K., Seidensticker, J. and Baldwin, R. Environmental enrichment for Zoo Bears. Zoo Biology 10:3-16. – 1991.
7. Марунчин А.А. Анестезія диких тварин і птахів в умовах зоопарку: Автореф. дис... канд. вет. наук. – Біла Церква, 2005 – 22с.

РЕЗЮМЕ

Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у медведей.

А. Марунчин.

В статье отображены результаты общей анестезии разных видов медведей. Определено влияние смесей неингаляционных анестетиков на кардиопульмонарные физиологические показатели животных. Практически исследована возможность проведения оперативных вмешательств у взрослых хищников. Выполнена реверсия наркоза, которая описана впервые в Украине в ветеринарной анестезиологии.

Summary

Anaesthetic provision with surgical treatment of the bears.

A. Marunchyn.

The results of general anaesthesia of different species of bears are described in the article. The effect of mixtures of non-inhalant anaesthetics on the cardiopulmonary physiological indices of the animals was determined. The possibility of carrying out the operative interference of the adult predators was practically proved. The reversion of anaesthesia which was used in the Ukrainian veterinary anaesthesiology for the first time was carried out. 
Другие интересные ресурсы
 
Статьи различных тематик
 
поиск по сайту
 
© 2000-2018 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

 
 
Яндекс.Метрика